יוזמה בעד הקמת מוזיאון ובית-תרבות יהודית בקלן

המתחם הארכיאולוגי –
מוזיאון ובית-תרבות לתרבות היהודית בקלן –
מכתב ציבורי עבור ראש העיר קלן, מר יורגן רוטרס,
למועצת העיר וליושבי ראש הסיעות במועצת העיר.

Sign now »

ב- 14 ביולי 2011 החליטה מועצת עיריית קלן כדלקמן: “לאחר שנוי החלטתה מ- 13.04.10 הפקידה העירייה לידה של ההנהלה את ביצוע המתחם הארכיאולוגי והמוזיאון היהודי על בסיס תכנון התרשים, מותנה בהסכמה המשפטית מחייבת מצד אמצעי קדום לבניית העיר, בגובה 14,300,000 אירו.”
מאז השמיעו את קולם – לצד התומכים – מוסדות, אזרחים ואנשי פוליטיקה כנגד החלטה זו.
הכוונות, ההנמקות וכנראה המניעים שונים זה מזה. משותפת לכולם היא השאיפה למנוע את הפרויקט ‘ מוזיאון ובית לתרבות היהודית’, לדחותו לזמן בלתי מוגדר או להמעיט בחשיבותו.
הדבר בא לידי ביטוי גם בהצעה האחרונה לכלול את המוזיאון היהודי באיזור החפירות הארכיאולוגיות בתוך מוזיאון כללי של ההיסטוריה של העיר קלן (מרטין סטנקובסקי ואחרים). אם אכןההצעה הנ”ל תצא לפועל, יהיה צורך לחדש את כל התכניות ולהכין קונצפט לגמרי חדש. לגבי העלויות הנוספות שותקים המחברים. הן תהינה ודאי כבירות.
מעבר לכך, אין ספק שהמוזיאון והבית לתרבות היהודית חייב להבנות כמתקן עצמאי במקום, במיוחד לאור החשיבות ההיסטורית: זהו מקום המגורים של יהודי קלן מהתקופה העתיקה המאוחרת ועד לימי הביניים המאוחרים. הכוונה היא לתעד את חלקם של האזרחים היהודים בחיי העיר קלן, לא רק לפני הגרוש, אלא גם לאחר חזרתם לעיר בתחילת המאה ה-19. המוזיאון ובית התרבות היהודית היו יכולים להוות הכרה ברורה בהיסטוריה המשותפת – כוונה פוליטית שאין לזלזל בה. המקום עצמו יוכל לשמש מפגש פעיל לחילופי תרבויות. לקלן יש סכוי חד-פעמי להציג חיים יהודיים כחלק חשוב בהיסטוריה, בהווייה ובהווה של העיר.
אנו פונים לעיריית קלן ולחברי המועצה ודורשים לקיים את החלטתה וליישם אותה בהקדם האפשרי. אנו מצפים מהעיריה ומהאיגוד לנוף מחוז הריין LVR ליידע את הציבור מיידית באשר לשיקולים לגבי הקונצפט והתכנון וכן תצפיות מסגרת הזמן ליישום הפרוייקט.חותמים ראשונים: בריגיטה גנש, דר’ רולנד קאופהולד, נטליה מארשן, אוטו אטס, מוניקה שמידט
Verantwortlich: Otto Oetz Merlostr. 16 50668 Köln ottooetz@arcor.de : אחראי
אני תומך במכתב הפתוח להנהלה ופוליטיקה של העיר קלן. אני מסכים לפרסום שמי.